Musikalartist

För den som aldrig har tänkt tanken att bli endera skådespelare eller musiker kanske det verkar snarare som ett fritidsintresse än ett jobb, det kunde inte vara en mer felaktig antagelse, det är hårt jobb som gäller.

Musikalartister
Att bara ställa sig och spela, sjunga eller läsa repliker från ett papper är lång ifrån verkligheten som råder för de som vill bli duktiga artister inom sitt gebit. Det är långa utbildning och vill man nå någonstans så är det få yrken som är så konkurrensutsatta såtillvida att man måste prestera utomordentligt för att bli framgångsrik.

För att exemplifiera så tänkte vi berätta lite om utbildningen för de som inte kan välja endera skådespelare eller musiker, de som vill hålla på med båda, nämligen musikalartister. Om vi exemplifierar hur svårt det är att bli en stjärna inom musikalartisteriet så kan man se på hur många som blivit så stora att de fått uppträda på de stora scenerna i London. Det är ett fåtal som nått så långt, och det är namn som Carola, Tommy Körberg och Peter Jöback som har lyckats. Hyfsade artister hela bunten.

Gedigen utbildning

Musikalartist är det kanske svåraste yrket i underhållningsbranschen eftersom man ska vara duktig både på musik och teater. Musikallinjen är en tvåårig utbildning som riktar till de som har goda meriter i både sång, dans och teater och vill fördjupa kunskaperna i ämnena.

Första året består av fördjupning i ämnena sång, dans och scenframställning. Man arbetar förstås med både teori och praktik för att utveckla sina färdigheter. Allteftersom tiden går så interageras de olika ämnena och har olika ämnesredovisningar samt genomförande av en mindre produktion.

Att få gå andra året är förutsatt att man har fullföljt och fått första årets studier godkända. Det krävs även att man lagt ner ett hårt arbete, visat ansvarskänsla, självdisciplin och solidaritet med gruppen man utbildas tillsammans med. Andra året är mer produktionsinriktad och man arbetar hela året med att producera en slutföreställning i professionell tappning samt utveckla sina färdigheter i desamma ämnen som under första året.